Kayıtlar

2019 Yılı Bankacılık Sektörüne Yönelik Seçili Veriler

Bugün sizler ile halka açık mevduat kabul eden + Ziraat Bankası seçili verilerini, ufak tefek yorumlarımı katarak, paylaşacağım.

Not: Yorumlama hatası yapabilme ihtimalim unutulmamalıdır.
Kredi Miktarları ve Karşılıklar:

Riski artmış ve donuk alacak brüt kredi miktarları 2019 yılı sonu itibariyle yaklaşık 340 Milyar TL olmuştur. 4. çeyrek ile beraber kamu bankaları özellikle donuk alacaklarda sınıflandırdığı brüt kredi miktarını arttırmıştır; ancak özel bankalar ile karşılaştırıldığında toplam brüt kredilerine oranla II. seviye ve donuk alacak oranları düşük kalmaya devam etmektedir.


Özellikle II. seviye brüt alacaklarına düşük karşılık ayırmaları sebebiyle, Yapı Kredi ile beraber, Halk Bankası ve Vakıf Bank çekirdek sermayelerine oranla ilave karşılık ayırma riski barındırmaktadır.


Brüt II. seviye kredileri dışarıda bırakıp yalnızca donuk alacak karşılık riskine odaklandığımızda karşımıza yine Halk Bankası ve Yapı Kredi çıkmaktadır. Her iki bankanın da bana göre en büyük zaafiyeti hiç …

Aselsan Nakit Akış Performansı Üzerine

Resim
3 Eylül 2019 tarihli 'Örnekler ile Nakit Akım Tablosu Önemi Üzerine' analizimi aşağıda sunulan 1 Eylül tarihli anketim ile başlamıştım.Anketimde sonuncu olan nakit akış tablosunun hak ettiği en dikkat edimesi gerekli tablo olmasına yönelik düşüncemin gerçekleşmesi dileğiyle analizime başlayabilirim.

1 Eylül tarihli analizimde Aselsan firmasının son dönemlerde oluşturduğu FAVÖK vs operasyonel nakit akış performans tezatlığını 'FAVÖK - FAVÖK'te Nakit Nerede?' alt başlığında bir tablo eşliğinde incelemiştim. O analizimde sunduğum tablo genel hatları bizlere anlatsa da, dün Aselsan nakit akış tablosunda bir verinin sunuluş şeklini keşfetmem sebebiyle bugün sizlere rakamları değişmiş güncel tablo sunacağım.


Çeyreksel olarak bakıldığında yakın geçmiş çeyreksel operasyonel nakit akış performansına göre son çeyreğin göstermiş olduğu etkileyici performans dikkatinizi çekecektir. Herkesin dikkatini çeken bu çeyreksel nakit akış performansının asıl sebebi biriken alacakların…

Şişe Cam Grubu Birleşmesi Üzerine

Resim
Şişe Cam, 30 Ocak 2020 günü piyasaların kapanması ile aşağıda sunulan şeçili iştiraklerin Şişe Cam seviyesinde birleşme açıklamasını yapmıştır.


Açıklamanın yapılması ile birlikte firma telekonferans düzenlemiş ve sonrasında aracı kurumlar tarafından birleşme işlemine yönelik raporlar paylaşılmıştır. Karşıma çıkan raporlarda birleşme işlemine yönelik hesaplamalar özkaynak ve piyasa değeri üzerinden yapılmıştır. Ben bugün sizler ile neden her iki yöntemin de mağduriyetler meydana getireceğine ve neden doğru yolun yapılacak firma değerlemeleri olması gerektiğine yönelik fikirlerimi paylaşacağım.

Firmaları en azından piyasa ortalaması kadar bilmediğimi kabul ederek, değerleme raporundan çıkabilecek sonucun karşılığı olarak İş Yatırım'ın belirlediği hedef fiyatları değerlendirmeme dahil edeceğim; ancak değerleme raporları üzerinden yeni oluşabilecek gruptan kimin ne kadar pay alabileceğine geçmeden önce, neden özkaynak ve mevcut piyasa değerlerinin kullanılmaması gerektiğine yönelik dü…

İş GYO 2019 4. Çeyrek Sonuçları Üzerine

Resim
2019 yılı içerisinde her çeyrek yapmış olduğum firma analizlerinde bir konu hep dile getirilmiştir.

3 Mayıs 2019 tarihli analizim:

'Sonuç olarak İş GYO firması elde kalan konut stokları, birçok taşınmazının kira potansiyelinin gerilediği ve artan faiz yükü ile zorlu bir dönemden geçmektedir. Firma bir şekilde borçlarını azaltmanın yolunu bulmalıdır. Bunun için de en olası hamle varlık satışlarının devamıdır.'

6 Ağustos 2019 tarihli analizim:

'Sonuç olarak İş GYO varlık açısından zengin, elde edilen nakit performansı açısından ise sıkıntılı bir yapıdadır. Faiz indirimi ve devamının beklentisi elde kalan stokların en hızlı ve karlı satılması için bir fırsat yaratabilir. Stokların satılmasının yanında firma, borçlarını daha da azaltabilmesi ve sağlam yapıya kavuşabilmesi için varlık satışlarına son yıllarda olduğu gibi devam etmelidir. Son olarak nakit akış performansının oldukça önemli olduğu günümüzde, nakit akış tablosu verileri sunumu hususunda güven kıran hata ve değişikli…

Ocak Ayı Okuduğum Kitaplar

Resim
Okuduğum her kitabı herhangi bir yorum yapmadan paylaşacağım. Yorum yaparak sizi etkilemek istemiyorum. Kitapların Türkçesi varsa eğer paylaşılacaktır.

1. Mükemmel Silah - David E. Sanger

2. Bahse Var Mısın? - Annie Duke

3. Ego Düşmanındır - Ryan Holiday

4. Makers and Takers: How Wall Street Destroyed Main Street - Rana Foroohar


5. Popülizm Nedir? - Jan-Werner Müller

6. Think Twice: Harnessing the Power of Counterintuition - Michael J. Mauboussin


Üçüncü Köprü-Kuzey Marmara Otoyolu Kısmi Satışı Üzerine

Resim
25 Ekim 2019 tarihli seçili YİD projelerine yönelik analizimi

'Uzman olmadığım için olası çevre etkilerini bir tarafa bırakarak, incelenen ulaşım projelerinin kullanılan yakıt, harcanan zaman veya geçtiği güzergah üzerindeki kent ve sanayilerine katkısı yadsınamaz. Benim, Şehir Hastaneleri'ni de dahil ederek, sıkıntı yaşadığım husus ülke para birimimiz olan TL'yi geri plana atan büyük projelerin kısa zaman diliminde üst üste yapılmasıdır. Maalesef ödemelerin belirlendiği para birimlerine yönelik hareket alanımız çok dardır. Ve bu kısıt ekonomimizi kırılganlaştırmaktadır. 

Diğer taraftan işletmeci firmaların da kırılganlıkları mevcuttur. Döviz bazlı borçlanmalarına karşılık elde edecekleri gelirlerin Dolar'a karşı yalnızca yılda bir güncellenmesi, gelirlerin alındığı günkü kur ile ödemelerin yapıldığı günlerde oluşan kur seviyesi ortalaması arasında makas oluşma riskini beraberinde getirmektedir. Bu sebeple basına yansıyan Çinli firmaların satın alma koşulu olarak yılda b…

Şans mı Yetenek mi?

Resim
Annie Duke, 'Thinking in Bets: Making Smarter Decisions When You Don't Have All the Facts' adlı kitabında çok önemli bir gözlemde bulunmaktadır.

İnsanlar yaptıkları işlemlerde alınan sonucun Başarılı olması durumunda yeteneklerindenBaşarısız olması durumunda ise sanş veya hileden ötürü meydana geldiğini yüksek oranda belirtirken; sinir oldukları, kıskandıkları veya rekabet ettikleri kişilerin yaptıkları işlemlerde alınan sonucun Başarılı olması durumunda şanstan veya hiledenBaşarısız olması durumunda ise beceriksizliklerinden ötürü meydana geldiğini yüksek oranda belirtmektedir. 
Aynı sonuca kendimiz ve başkası (kendi grubumuz dışı kişiler) olarak iki farklı açıdan bakmanın en güzel örneği ise hisse senedi yatırımı üzerinden gerçekleşmektedir. 
Şans ve yeteneğin ortaya çıkan sonuca olası etkilerini en güzel kendi örnek yatırımım üzerinden sizlere sunarak anlatabilirim. Yatırım örneğimin giriş seviyeleri sunulacak olsa da, hangi seviyeden satış yaptığım bilgisi sunulmayacaktı…
Burada yer alan bilgiler kişisel görüşüm olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.