Yayınlar

2020 2. Çeyrek Bankacılık Sektörüne Yönelik Seçili Veriler

Bankaların solo 2020 yılı ikinci çeyrek seçili verilerini analiz ederken ilk olarak aşağıda sunulan tabloya bakmamız gerekmektedir.  2019 yıl sonu ile 2020 yılının ikinci çeyreği sonu arasında yaşanan ciddi kredi büyümeleri analizimin devamında sizler ile sunacağım tüm verilerin sağlıklı analiz edilebilmesini, alınan belli başlı diğer kararlar ile zorlaştırmaktadır.Kısaca şimdiden tabloda dikkat etmemiz gerekli konu:Birinci seviye kredilerin büyüme şiddeti diğer iki kategoride yaşanan büyümelere göre çok daha ciddidir. Bu durum bankaların bizler ile paylaştığı donuk alacak (NPL) oranlarını, paydayı paya göre çok daha ciddi büyütmesinden ötürü düşürmektedir. Kredi Miktarları ve Karşılıklar: Aktif rasyosunun etkisi mi, firmaların veya bireysel müşterilerin kendilerine bankalar tarafından sunulan kredi limitlerini artan oranda kullandı mı dersiniz bilemem; ancak eçili bankaların standart nitelikteki kredi portföyü 2019 yılı sonuna göre altı ayda toplam, kur etkisinden arındırılmamış şekli …

2019 Yılı Faaliyet Raporu Üzerinden Zorlu Holding Değerlendirmesi

Resim
Yılda bir yayınladığı yıllık faaliyet raporları üzerinden analiz edebildiğimiz Zorlu Holding, geçtiğimiz günlerde 2019 yılı faaliyet raporunu bizlerle paylaştı. Paylaşması ile beraber 19 Temmuz 2019 tarihli analizimde belirttiğim'Sonuç olarak Zorlu Holding firmasının işi pek de kolay değildir. İç kanama bölgelerinin fazlalığı yanında tüm iştiraklerin ve Holding'in birbirlerine verdiği borçlar ve kefaletler sebebiyle birbirlerinin sıkıntılarına oldukça bağlıdırlar. Ne yapıp edip düzlüğe çıkmak için Holding'in bir strateji belirlemesi gerekmektedir. Bu stratejinin bir kolu %100 varlık satışları olmalıdır.'düşüncelerim pekişmiştir. O günden bugüne Holding'in ana sıkıntı kaynaklarında değişim olmasa da, korona virüsü ve TL'nin değer kaybının etkileri ile Holding'in işi daha da zorlaşmaktadır. Bugünkü analizimizin temelini oluşturacak ana sıkıntı kaynakları:Holding'in İlişkili Kişileri ile Olan Borç ve Alacak İlişkisi:Holdinglerin tam konsolide ettiği firmal…

Doğuş Holding 2020 2. Çeyrek Sonuçları Üzerine

Resim
1 Nisan 2020 tarihli firmaya yönelik analizimi'Sonuç olarak Doğuş Holding için 2020 yılı da çok zorlu geçmeye adaydır. Varlık satma zorunluluğunun artarak devam ettiği ortamda korona virüsünün etkileri ile varlık satışlarında hedeflenen değerler istenilen hızda elde edilemeyebilir. Yapılan ve planlanan satışların Holding'in en kuvvetli olduğu ve döviz getirisi olan iş kollarında olması ise artta kalan Holding yapısı için endişe vericidir.'düşüncelerimi sunarak bitirmiştim. O günden bugüne düşüncelerimde en ufak bir değişik olmamakla birlikte, son günlerde yaşadığımız TL'nin hızlı değer kaybı ile Holding'in gücünün daha da azaldığı ve varlık satma aciliyetinin daha da arttığı bir gerçektir.2020 yılının ilk iki çeyreğinde satılan ve satılması için son aşamalara gelinen varlıkları sunmadan önce, her Holding analizimde sizlere sunduğum tabloya bakmamızda fayda var. Holding'in 2018 ve 2019 yıllarında operasyonlarının küçülmesi sebebiyle olduğunu düşündüğüm pozitif i…

Bankalar ve Türk Telekom Kredi Riskleri

Resim
Bugüne kadar Bankalar ve dolaylı Türk Telekom sahipliklerine yönelik dört analiz yaptım.

Türk Telekom Değerlemesinde Piyasa mı Bankalar mı Haklı?

https://suphecikimse.blogspot.com/2019/02/turk-telekom-degerlemesinde-piyasa-m.html

Türk Telekom Değerlemesinde Piyasa mı Bankalar mı Haklı? Yazı 2

https://suphecikimse.blogspot.com/2019/04/turk-telekom-degerlemesinde-piyasa-m.html

Türk Telekom Değerlemesinde Piyasa mı Bankalar mı Haklı? Yazı 3

https://suphecikimse.blogspot.com/2019/09/turk-telekom-degerlemesinde-piyasa-m.html

Türk Telekom Değerlemesinde Piyasa mı Bankalar mı Haklı? Yazı 4

https://suphecikimse.blogspot.com/2020/01/turk-telekom-degerlemesinde-piyasa-m.html

Sürecin başından günümüze geçen süreçte ortaya çıkan gelişmeler ana hatları ile
Bankalar, Levent Yapılandırma Yönetimi özel amaçlı şirketini kurmuşlardır. Bankalar, kurulan firmaya Ojer Telekominikasyon firmasına yönelik net alacak (ayrılan karşılıklar sonrası) miktarları kadar yeni yabancı para cinsinden kredi açmışlardır.Levent Ya…

2020 1. Çeyrek Bankacılık Sektörüne Yönelik Seçili Veriler

Resim
2020 yılının ikinci çeyreği biterken, 2020 yılı birinci çeyrek bankacılık verilerine odaklanmanın geç kalınmış bir inceleme olduğunun farkındayım; ancak önümüzdeki günler ikinci çeyrek sonuçlarına yönelik veri analizini yapmadan önce, 2020 birinci çeyrek verilerinin de üzerinden gitmemizde fayda var.

Birinci çeyreğin sonlarına doğru etkisini yavaş yavaş hissettiren korona virüsü, beraberinde banka verilerini karşılaştırmalı analiz etmeyi zorlaştıran kararları getirmiştir. Yeri geldiğinde bizi ilgilendiren kararların sunulan verilere etkilerinden bahsedilecektir; ancak alınan kararların yalnızca bizim ülkemizde alındığını düşünmemeliyiz.

Alınan kararlar ile bankaların artan risk ortamında kredi verebilme potansiyellerinin düşmesi önlenmiş ve piyasada oluşabilecek likidite sıkıntıları hafifletilmiştir; ancak, analizimin ilerleyen kısmında bahsedeceğim, seçili alınan kararlar ile bankalar üzerinde gereğinde fazla ve uzun baskı uygulanmamalıdır.
Kredi Miktarları ve Karşılıklar: 

Riski artm…
Burada yer alan bilgiler kişisel görüşüm olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.